راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


مبهم :

با پارویی شکسته
در قایقی کوچک٬
سوار بر موج های یخ زده ی دریاچه ای مبهم٬
اسیر در میان مه و‌مرگ ....

چه سفر مبهمی ٬
نه ساحلی در دور ....
نه آتشی روشن و گرم...
نه دودی و نشانی٬
فقط خاکستری مبهم .

با دلی شکسته
در قایقی کوچک ٬
سرگردان در دریاچه ای مبهم .

( حامد ظفرانلو پاییز ۱۳۷۶)برچسب ها:
منبع مطلب